Кой щеше да спечели, ако избирахме мажоритарно 120 депутати (2021)?

Картата показва очакваните резултати от първи тур след предложената промяна към мажоритарна избирателна система (с едномандатни райони).

Кликни върху местоположението на своята секция, за да разбереш между кои два кандидата ще трябва да избираш на втори тур.

Как е пресметнат резултатът от мажоритарното гласуване

За симулацията са използвани реалните резултати от последните парламентарни избори. Територията на страната е разделена1 на 120 части, така че броят на гласоподавателите във всяка да е възможно най-близък до средния. Новополучените райони са задължително в границите на точно един „стар“ избирателен район2,3.

Резултатът за всеки „нов“ район използва валидните гласове във всяка секция, която е част от този район. Показаните резултати в проценти отчитат само валидните гласове подадени в секциите, включени в района.

Показаните граници на районите са примерни. Истинските райони следва да са съобразени с това къде живеят гласоподавателите4, но единствената публично налична иформация е за това къде са избирателните секции. Това води до разминавания на местата, където има значителна разлика между гъстотата на населението и гъстотата на избирателните секции.