Много ли са депутатите?

Въпросът няма правилен отговор, но може да сравним размера на парламента в България с размера на еквивалентните законодателни органи в други държави.

Тази статия предлага формула за сравнение на броя на народните представители:

log население мандати

Накратко - ако са прекалено малко, депутатите не могат да вършат работата си достатъчно бързо, а индивидуалният депутат би имал прекалено много власт. От друга страна - при прекалено много депутати ефективността им намалява, а разходите се увеличават.

Следващата графика представя размера на законодателните органи в ЕС, използвайки тази формула. Държавите под линията имат малки парламенти, а тези над линията - големи.

На базата на този анализ, очакваният оптимален брой на депутатите в България е 228. Важно е да се отбележи следното:

12.513.013.514.014.515.015.516.016.517.017.518.018.5log население4.04.55.05.56.06.57.07.5log избираеми законодателиATBEBGBG-120CRCYCZDKEEFIFRDEGRHUIEITLVLTLUMTNLPLPTROSKSIESSEUK