Кой щеше да спечели, ако изборите бяха мажоритарни? (март 2017)

През ноември 2016г. в България се проведе референдум за промяна на избирателната система.

Тази промяна е опасна.

Много хора не са запознати с последствията от преминаването към мажоритарна избирателна система. За щастие, може да бъде показано нагледно какъв би бил резултатът от първи тур след предминаването към новата система, използвайки данните от предишните парламентарни избори.

Защо предложената система е вредна

Как е пресметнат резултатът от мажоритарното гласуване

За симулацията са използвани реалните резултати от последните парламентарни избори. Територията на страната е разделена1 на 240 части, така че броят на гласоподавателите във всяка да е възможно най-близък до средното. Новополучените райони са задължително в границите на точно един „стар“ избирателен район2,3.

Резултатът за всеки „нов“ район използва валидните гласове във всяка секция, която е част от този регион. Показаните резултати в проценти отчитат само валидните гласове подадени в секциите, включени в района.

Показаните граници на районите са примерни. Истинските райони следва да са съобразени с това къде живеят гласоподавателите4, но единствената публично налична иформация е за това къде са избирателните секции. Това води до разминавания на местата, където има значителна разлика между гъстотата на населението и гъстотата на избирателните секции.

Добре, но какви са алтернативите?

Картата показва очакваните резултати от първи тур след предложената промяна към мажоритарна избирателна система (с едномандатни райони).

Кликни върху местоположението на своята секция, за да разбереш между кои два кандидата ще трябва да избираш на втори тур.

Алтернативи